• ०८ :०० - १६:३०

 • सोमवार ते शनिवार

पुरस्कार

दुष्काळी परिस्थिती व लोकरी मावा यामुळे प्रथमचे (२००२ - ०३, २००३ - ०४ व २००४-०५) तीनही हंगामात ५०% पेक्षा कमी गाळप क्षमतेचा वापर झाला नंतर हंगाम २००५-०६ ते २०१२-१३, मात्र प्रत्येक वर्षी गाळपामध्ये वाढ होत गेली व पूर्ण क्षमतेने कारखाना चाललेला आहे. कारखाना अत्यंत काटकसरीने व योग्य नियोजनानुसार चालविल्यामुळे कारखान्यास खालील प्रमाणे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहे. • राष्ट्रीय पुरस्कार
  • नॅशनल फेडेरेशन ऑफ कॉ-ऑप .शुगर फॅक्टरी लि., नवी दिल्ली.
   १)सन 2021-22 च्या उच्च साखर उतारा विभागातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   २) सन २०१९-२० या हंगामातील उच्च साखर उत्तर विभागातील तांत्रिक कार्यक्षमतेचा व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त
   ३) सन २०१७-१८ चे उच्च साखर उतारा विभागातील उत्कृष्ट ऊस विकास व संवाद संवर्धनासाठी पातळीवरील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ४) सन २०१६-१७ मधील तांत्रिक कार्यक्षमता विकास आर्थिक नियोजन यांचे एकत्रित यांचे थिंक दरीत एकंदरीत उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल देशातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना म्हणून वसंतदादा
   पाटील प्रथम
   क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ५) सन २०१५-१६ च्या उच्च साखर उतारा विभागातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ६) सन २०१४-१५ उत साखर उतारा विभागातील सर्व सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ७) सन २०१३-१४ हा ऊस विकास विभागातील उत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धनाचा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ८) स न २००८-०९ साखर उतारा विभागातील उत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमतेचा राष्ट्रीय पातळीवरील तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ९) सन २००७-०८ चे उच्च साखर उतारा विभागातील उत्कृष्ट ऊस विकास व संवाद संवर्धनासाठी पातळीवरील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   १०) सन २००५-०६ च्या उच्च साखर उतारा विभागातील उत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमतेचा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.

 • राज्य पुरस्कार
  • वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी ब्रू!! पुणे.

   १) सन २०२० -२०२१ सालातील स्वर्गीय वसंतदादा पाटील या नावाने दिला जाणारा सर्वोत्कृठ साखर कारखाना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   २) सन २०१९-२०२० सालातील स्वर्गीय आप्पासाहेब उर्फ सा. रे. पाटील या नावाने दिला जाणारा उत्कुष्ठ उस विकास व संवर्धन प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ३) सन २०१८-२०१९ सालातील स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख याचे नावाचा महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृठ उद्योजकता साखर कारखाना पुरस्कार प्राप्त.
   ४) सन २०१७-२०१८ सालातील दक्षिण विभागातील उत्कुष्ठ तांत्रिक कार्यक्षमतेचा तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ५) सन २०१७-२०१८ सालातील दक्षिण विभागातील उत्कुष्ठ उस विकास व संवर्धन प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ६) सन २०१७-२०१८ सालातील स्वर्गीय कर्मयोगी शंकरराव पाटील या नावाने दिला जाणारा सर्वोत्कृठ आर्थिक व्यवस्थापनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ७) सन २०१६-२०१७ सालातील स्वर्गीय आबासाहेब उर्फ किसान महादेव वीर याचे नावाचा सर्वोत्कृठ पर्यावरण संवर्धन प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ८) सन २०१२-१३ सालातील सर्वोत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   ९) सन २०१२-१३ सालातील सर्वोत्कृष्ट विकास व संवर्धनाचे प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.
   १०) सन २००८-०९ चा सर्वोत्कृष्ट होत विकास व ऊस संवर्धनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त .
   ११) सन २००७-०८ चा सर्वोत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त सन.
   १२)सन २००७-०८ चा सर्वोत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.

 • सेफ्टी पुरस्कार
  • अ) नॅशनल सेफ्टी कौन्सिल.
   १) सन २००४ साली महाराष्ट्र सुरक्षा पुरस्कार स्पर्धा २०१३ - मेरिट प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
   २) महाराष्ट्र सेफ्टी अवॉर्ड कॉम्पिटिशन २०१४ - मेरिट प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
   ३) सनॅशनल लेव्हल सेफ्टी अवॉर्ड कॉम्पिटिशन २०१५ - प्रशंसापत्र प्रमाणपत प्राप्त झाले.
   ४)महाराष्ट्र सुरक्षा पुरस्कार स्पर्धा २०१६ - मेरिट प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
   ५) महाराष्ट्र सेफ्टी अवॉर्ड कॉम्पिटीशन २०१७ - मेरिट प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.

   ब) सांगली जिल्हा औद्योगिक सुरक्षितता समिती सांगली.
   १) औद्योगिक सुरक्षा व पर्यावरण व्यवस्थापन स्पर्धा २०१२ - प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.
   २) औद्योगिक सुरक्षा आणि पर्यावरण व्यवस्थापन स्पर्धा २०१४ - प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.