• ०८ :०० - १६:३०

  • सोमवार ते शनिवार

संचालक मंडळ

अग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड

संस्थापक अध्यक्ष

Read More

आमदार. अरुण (अण्णा) गणपती लाड

चेअरमन

Read More

मा. श्री. उमेश ऊर्फ अनंत शंकर जोशी

व्हा. चेअरमन

मा. श्री. रामदास कुंडलिक सावंत

संचालक

मा. श्री. संदीप बाळासो पवार

संचालक

मा. श्री. नारायण विठ्ठल पाटील-जगदाळे

संचालक

मा. श्री. जयप्रकाश दत्तात्रय साळुंखे

संचालक

मा. श्री. आप्पासाहेब यशवंतराव जाधव

संचालक

मा. ऍ़ङ सतिश नाभिराज चौगुले

संचालक

मा. श्री. आत्माराम हारुगडे

संचालक

मा. श्री. भगवंत तानाजीराव पाटील

संचालक

मा. श्री. संपतराव रामचंद्र सावंत

संचालक

मा. श्री. पोपट नारायण संकपाळ

संचालक

मा. श्री. अंकुश रामचंद्र यादव

संचालक

मा. श्री. दिलीपराव दत्तात्रय पाटील

संचालक

मा. श्री. अरुण कदम

संचालक

मा. श्री. महावीर बिरनाळे

संचालक

मा. श्री. कुंडलिक जोती थोरात

संचालक

मा. सौ. अलका अरविंद पाटील

संचालक

मा. सौ. मंगल आप्पासो पाटील

संचालक

मा. श्री. जयवंत गणपती कुंभार

संचालक

मा. श्री. निवृत्ती सखाराम पाटील

संचालक

मा. श्री. प्रशांत ऊर्फ महावीर भुपाल चौगुले

तज्ज्ञ संचालक

मा. श्री. चंद्रकांत संपतराव गव्हाणे

व्यवस्थापकीय संचालक