• ०८ :०० - १६:३०

  • सोमवार ते शनिवार

संचालक मंडळ

अग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड

संस्थापक अध्यक्ष

Read More

आमदार. अरुण (अण्णा) गणपती लाड

संस्थापक संचालक

Read More

मा.श्री. शरद अरुण लाड

अध्यक्ष

Read More

श्री.भगवंत तानाजीराव पाटील

उपाध्यक्ष

मा. श्री . सतीश नाभिराज चौगुले

संचालक

मा.श्री.जयप्रकाश दत्तात्रय साळुंखे

संचालक

मा.श्री. शीतल महावीर बिरनाळे

संचालक

मा.श्री. रामचंद्र गणपतराव देशमुख

संचालक

मा.श्री. सुकुमार रामचंद्र पाटील

संचालक

मा.श्री. जितेंद्र निवृत्ती पाटील

संचालक

मा.श्री. सुभाष तम्मा वडेर

संचालक

मा. श्री. अनिल शिवाजी पवार

संचालक

मा. श्री.वैभव विलास पवार

संचालक

मा. श्री. प्रभाकर सावंता माळी

संचालक

मा. श्री. बाळकृष्ण शंकर दिवाणजी

संचालक

मा. श्री. अशोक बजरंग विभूते

संचालक

मा. श्री. दिलीप बाबुराव थोरबोले

संचालक

मा. श्री. संजय रामचंद्र पवार

संचालक

मा. श्री. अविनाश राजाराम माळी

संचालक

मा. सौ. अंजना गोरखनाथ सूर्यवंशी

संचालक

मा. सौ. अश्विनी श्रीरंग पाटील

संचालक

मा. श्री चंद्रकांत संपतराव गव्हाणे

कार्यकारी संचालक